Unitat Mòbil del Paisatge és un projecte d’activació d’un dispositiu mòbil a partir d’activitats pedagògiques que constitueix alhora un mecanisme catalitzador de processos de reflexió crítica sobre el territori; un element generador d’activitats per a la col·lectivitat; i un arxiu de la documentació i materials generats durant la recerca col·lectiva. Tota la informació